פוסטים מחודש יולי, 2010

מחקר עם הקצאה אקראית בוצע במטרה לבחון את יעילותו של טיפול ביתי בדמיון מודרך תוך שימוש בהקלטות קול ווידאו בכאב בטן תפקודי בילדים. המחקר כלל 34 ילדים. נמצא כי טיפול בדמיון מודרך בתוספת לטיפול שגרתי יעיל יותר מטיפול שגרתי בלבד בכאב בטן תפקודי, והשפעתו נמשכת לאורך זמן. מחקר זה בוצע במטרה ...