פוסטים מחודש יוני, 2011

הרופאים לא מעוניינים ששיטה אשר יכולה לרפא שיתוק מוחין תהיה מוכרת מפני שאז הרבה "עסק" הולך פשוט לאיבוד: אין יותר ניתוחים אורטופדיים למינייהם, אין יותר צורך באיזו שהיא פיזיוטרפיה מפני הילד פשוט בריא: הוא יכול ללכת, לדבר ולעשות כל דבר אחר שגם אדם בריא עושה ויכול ללמוד כל דבר שבן ...